FROPrzystan

Celem szczegółowym projektu PARASOL z zakresu profilaktyki selektywnej jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród młodzieży 15-18 lat z województwa mazowieckiego.

Dotyczy to grup z tzw. zwiększonym ryzykiem oraz ich rodziców/ opiekunów , mające zapobiegać, ograniczać lub zaprzestać przez jednostkę zachowań ryzykownych poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem dziecka. W ramach projektu PARASOL są realizowane:

  • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży 15-18 lat
  • warsztaty umiejętności wychowawczych skierowanych do rodziców / opiekunów
  • poradnictwo rodzinne oraz interwencja kryzysowa/ psychologiczna

Miejsce realizacji: ul. Puławska 3 lok. 2 ; 02-515 Warszawa
Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kwalifikacja i zapisy
Informacje pod numerem tel. 733382067

 

„Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego”

loga

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies